Het koor

Mannenkoor Arch Luit, vrij vertaald Goed Volk, is opgericht op 11 december 1984 als uitvloeisel van een optreden tijdens de revue ter gelegenheid van het 33 jarig bestaan van de plaatselijke carnavalsvereniging ‘De Keieschieters’. Het koor begon destijds met 18 leden en richtte zich voornamelijk op carnavalsrepertoire. Nadat in 1987 aansluiting volgde bij het Koninklijk Nederlands Zangersverbond (KNZV), ontstonden contacten met andere (mannen)-koren en werd het repertoire breder.

Het koor telt momenteel 21 zingende lenden en staat onder leiding van dirigent Vincent Oostenbrink uit Panningen.

Kerstmuziek
In 1996 nam Arch Luit voor het eerste kerstmuziek in haar repertoire op. Hiervoor bleek zoveel belangstelling te bestaan dat in 2002 in eigen beheer de CD ‘Kerst met Arch Luit’ werd uitgebracht. De opnamen hiervoor vonden plaats in de Hertog Jan bierbrouwerij aan de rand van het dorp.

Jubeltravel
Elke vijf jaar gaan de zangers van Arch Luit met hun partners een weekend op reis. De laatste zogenaamde Jubeltravel vond plaats in 2014 en voerde het koor naar Winterberg. Daar zong het koor tijdens de H. Mis in de Sint Jacobus kerk van Winterberg.

Het bestuur van Arch Luit bestaat uit:
Voorzitter Ton Reutelingsperger, tel.: 077-473 22 61
Secretaris Pé Reivers, tel.: 077-473 19 84
peterreivers@ziggo.nl
Penningmeester Jan Stoevenbelt, tel.: 077-473 22 46